Genova - 18.08.1913

Genova Flyer / Hey & Dolphin

Postkarte.