Genova - 13.04.1923

Genova Flyer / Hey & Dolphin

Ganzsachen-Postkarte.