Torino - 10.11.1878

Torino Officino Enrico Dani

Brief nach Basel (Schweiz)