Torino - 29.11.1879

Torino Officino Enrico Dani

Ganzsache