Torino - 01.12.1910

Torino Officino Enrico Dani (C + C)

Ganzsache