Torino - 27.08.1911

Torino Flyer / Hey & Dolphin

Bildseitig frankierte Postkarte